In Utero-project 'afgerond'

We hadden het niet durven dromen, toen we in mei 2016 In Utero naar Nederland haalden en de eerste filmvoorstellingen planden, dat we zoveel mensen op de been zouden krijgen en de belangrijke inzichten die In Utero biedt onder zo'n breed publiek zouden mogen verspreiden.

Wij vertrouwen een zaadje geplant te hebben dat door iedereen die In Utero zag liefdevol verzorgd en gekoesterd zal worden tot het is uitgegroeid tot een diepgewortelde boom van kennis en inzicht in onze maatschappij.

Wij beschouwen het project In Utero als 'afgerond'. Dat betekent dat de film vanaf 1 januari 2020 niet meer als DVD of download verkrijgbaar is.